Mooi NL

Samen bouwen aan een Mooi Nederland

We zijn begonnen aan de Grote Verbouwing van Nederland. Doel is om in alle grote opgaven – van de woningbouwopgave tot de verduurzaming van onze energie en economie – ruimtelijk kwaliteit leidend te laten zijn. Daarom voegen we in de aanpak van de transitie-opgaven ontwerpkracht toe. Zodat we straks in een in alle opzichten Mooi Nederland leven. 

Er moet veel op een klein oppervlak. Dat vraagt om keuzes, slimme combinaties en innovaties. En om nationale regie op de ruimtelijke ordening. Op een goede verdeling van de ruimte, maar ook op de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees hier het Mooi NL-programmaplan

Samen bouwen: ook online

Hier vindt u als partner van Mooi Nederland nieuws, agenda en kennis (publicaties) met betrekking tot onze 3 hoofdthema’s: Duurzame landbouw & natuur, Leefbare steden & regio’s en Energie & Circulaire economie.

Een vraag? Mail die dan naar Renson van Tilborg.

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"242766"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Duurzame landbouw & Natuur

Voor dit thema ontwerpen we handelingsperspectieven op gebiedsniveau voor deze 3 subthema's: 1. Natuur en landbouw verweven: groenblauwe dooradering van het landelijk gebied; 2. Iconisch landelijk gebied: nieuwe cultuurlandschappen in overgangsgebieden; 3. Bouwen met de boer: biobased productielandschappen.
Je vindt hier publicaties die gerelateerd zijn aan deze subthema's.

Energie & circulaire economie
 

Voor dit thema ontwerpen we handelingsperspectieven op gebiedsniveau voor deze 3 subthema's: 1. Clusters van grootschalige bedrijfsvestigingen; 2. Energienetwerken: ruimtelijk vormgeven energietransitie; 3. Circulaire werklocaties in steden.
Je vindt hier publicaties die gerelateerd zijn aan deze subthema's.

Leefbare steden & regio's
 

Voor dit thema ontwerpen we handelingsperspectieven op gebiedsniveau voor deze 3 subthema's: 1. Groen en gezond leven in de stad: meer ruimte voor natuur, bewegen en ontmoeten; 2. Woonwijken van de toekomst: vormgeven aan de naoorlogse wijken in transitie; 3. Hoogstedelijke knooppunten: grootschalige verdichting met kwaliteit.
Je vindt hier publicaties die gerelateerd zijn aan deze subthema's.

 

 

 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen van Mooi NL?

Blijf op de hoogte

Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"242769"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Meebouwen aan Mooi Nederland

Het programma kent twee actielijnen. Bij beiden speelt ontwerpkracht een belangrijke rol om tot creatieve oplossingen te komen.

Lees hier meer

 

 

Cookie-instellingen