Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Hoe komt er orde in de ruimte en ruimte in de orde?

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Er moet veel op een klein oppervlak. Dat vraagt om keuzes, slimme combinaties en innovaties. En om nationale regie op de ruimtelijke ordening. Op een goede verdeling van de ruimte, maar ook op de kwaliteit van de leefomgeving. Zodat we met trots een mooi en duurzaam Nederland kunnen overdragen aan de generaties na ons. De stappen die genomen worden, staan beschreven in het programma NOVEX en het programma Mooi Nederland. Deze leiden met de aanscherping van de NOVI tot nieuw nationaal ruimtelijk beleid.

Esri GIS Conferentie 2023

Wat is er nodig om daadwerkelijk datagedreven te werken aan de ruimtelijke vraagstukken in Nederland? Daarover sprak Marjolein Jansen, Directeur-Generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van BZK, tijdens de Esri GIS Conferentie. Lees meer>

Werkbezoek Geobuzz

Voor het maken van verstandige keuzes bij de aanpak van de grote ruimtelijke opgaven in ons land, is het cruciaal dat we zicht hebben op alle aspecten van onze leefomgeving. Geodata en -informatie zijn hierbij onmisbaar, want ze bieden inzicht in wat wel en niet kan in onze boven- én ondergrond. 

Tijdens een werkbezoek aan Geobuzz op 22 juni deed Bert Naarding (plaatsvervangend directeur Ruimtelijk Beleid bij BZK) daarom de oproep aan de aanwezige bedrijven en overheden om hun ruimtelijke informatie beschikbaar te stellen als open data.

Meer weten over het werkbezoek aan Geobuzz of over geodata? Volg dan de link.

 

Modernisering grondbeleid

Plannen en projecten vragen om grond. De traagheid waarmee grond beschikbaar komt en de hoge prijs staat gebiedsontwikkeling in de weg. Het kabinet wil het grondbeleid moderniseren en komt daarom met een uitvoeringsagenda.

Meer weten? Volg dan de link.

 

Webinar Nota Ruimte terugkijken 

Meer weten over de aanpak en de inhoud van de "Nota Ruimte"?  Kijk het webinar van donderdag 29 juni jl. terug door de link te volgen.

Geef je mening


Van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2023 kan iedereen een zienswijze indienen voor de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de nieuwe Nota Ruimte. Meer weten? Volg dan de link.

Terugblik NOVI-conferentie 2023Woensdag 10 mei vond de NOVI-conferentie plaats. De jaarlijkse bijeenkomst op het gebied van ruimtelijke ordening. We blikken hier terug.
 

 

 

 

 

Nieuwe nota ruimte


Op basis van de huidige NOVI werken we in Nationale Programma's en in de programma's Mooi Nederland en NOVEX toe naar een nieuwe nota ruimte. 
Lees meer>

Programma Mooi NederlandHoe houden we Nederland mooi en richten we ons land duurzaam en robuust in? 
Lees meer>

Programma NOVEX

 

Hoe passen we de ruimtelijke opgaven in en maken we verstandige en houdbare keuzes?
Lees meer>

 

 

 

 

 

Ruimtelijk beleid

Welke stappen worden er genomen om te komen tot een robuuste en duurzame inrichting van ons land?

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen?

Aanmelden nieuwsbrief

 

NOVI op Twitter

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterQuery":"novi_bzk","listIcon":"icon-twitter","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Ga naar al het nieuws

Kalender

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"158339"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Ga naar de kalender

 

 

 

NOVI: English, French & German 

 

 

 

Cookie-instellingen