Ruimtelijke Strategie Datacenters

Nederland wil digitaal koploper en de digitale toegangspoort worden van Europa. Daartoe heeft het Rijk samen met andere partijen een strategie ontwikkeld voor vestiging van (voldoende) datacenters (als onderdeel van de digitale infrastructuur) in Nederland. Nader wordt bezien hoe de groei van datacenters er met het oog op de Nederlandse digitaliseringsstrategie uit moet zien.

De opgave

Een goede digitale infrastructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor economische ontwikkeling en behoud van een goede internationale concurrentiepositie. Voor de uitbreiding en vestiging van datacenters is een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie opgesteld.

Datacenters worden daar gevestigd waar:
• Op een duurzame manier in de energievraag kan worden voorzien via huidige of toekomstige energienetwerken;
• Levering van restwarmte bij voorkeur toevoegen aan warmtenetwerken mogelijk is voor levering aan stedelijk gebied;
• Voldaan kan worden aan de eisen van marktpartijen aan digitale connectiviteit.

De ruimtelijke strategie datacenters 2030 bevat een routekaart in 10 stappen met standpunten en inrichtingsprincipes die parallel in gang gezet moeten worden om de strategie te realiseren voor de korte, middellange en lange termijn. In het stappenplan zijn zoek / ontwikkelingsgebieden genoemd voor eventuele uitbreiding of ontwikkeling van datacenterclusters. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor regio’s. Door een aanscherping van het begrip selectieve groei kan het Rijk samen met de andere partijen regie nemen in de vestiging van datacenters.

Uitwerking

Het Rijk gaat als vervolgstap op- en in lijn met de Ruimtelijke Strategie Datacenters met medeoverheden verkennen hoe verder invulling te geven aan de selectieve groei van datacenters voor het beter beheersen en reguleren van de impact ervan op de ruimte en energievoorziening (elektriciteit en warmte), op een manier die past bij de ambities rondom digitalisering. Wisselwerking met de plannen van de medeoverheden is hiervoor noodzakelijk. Het Rijk beoogt hierover afspraken te maken met decentrale overheden binnen de landsdelige Omgevingsagenda’s Dat geldt in ieder geval voor Landsdeel Noordwest en landsdeel Noord. Binnen die Omgevingsagenda’s komen de Ruimtelijke Strategie Datacenters, het Programma Energiehoofdstructuur, de ambities rondom digitale economie en de regionale plannen voor energie en digitalisering samen.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 11. Energievoorziening
• 12. (Buis)leidingen
• 16. Vestigingsklimaat
• 17. Digitale connectiviteit

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

De ministeries van BZK en EZK zijn verantwoordelijk en betrokken zijn de overige departementen, provincies, gemeenten, de MRA, bedrijven, netbeheerders, brancheorganisaties e.a.

Meer weten

Kijk op de website van Rijksoverheid voor de betreffende documenten: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/01/ruimtelijke-strategie-datacenters-routekaart-2030-voor-de-groei-van-datacenters-in-nederland

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.