Programma Versterken Biodiversiteit

Het Programma Versterken Biodiversiteit (in ontwikkeling) heeft als streefdoelen voor 2050 zowel een 100% doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland, als een halvering van de ecologische voetafdruk, een en ander zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 7 oktober 2019.

De opgaven

Het programma richt zich onder andere op de EU-biodiversiteitsstrategie en het nieuwe, ambitieuze raamwerk dat in het najaar van 2020 voor de komende tien jaar wordt afgesproken onder het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD). Het programma beoogt vanuit het Rijk een impuls te geven aan een maatschappelijke en economische transformatie, gericht op biodiversiteitsherstel.

Uitwerking

Het Programma Versterken Biodiversiteit is in 2020 van start gegaan. Een meerjarig onderzoeksprogramma zal handelingsopties genereren voor het concreet terugdringen van de Nederlandse ecologische voetafdruk. De acties die voortkomen uit het overleg tussen de ministeries en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn in dit programma opgenomen. Daarnaast wordt vanuit dit programma bijgedragen aan andere programma’s van het Rijk, zoals de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in het kader van de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel en natuurinclusief bouwen in het kader van de Verstedelijkingsstrategie van BZK.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 4. Gezonde en veilige fysieke leefomgeving
• 10. Klimaatverandering
• 13. Circulaire economie
• 14. Waterveiligheid en klimaatbestendigheid
• 15. Waterkwaliteit, drinkwatervoorziening en zoetwater
• 16. Vestigingsklimaat
• 18. Voedsel- en agroproductie
• 19. Cultureel erfgoed, landschap en natuur
• 20. Natuur en biodiversiteit

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk en betrokken zijn de overige departementen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.