Nationaal Programma voor Industriële Clusters (PICLS)

In het Nationaal Programma voor Industriële Clusters (PICLS) werkt het Rijk een programma en een agenda/roadmap uit voor de clusterplannen van de zes verschillende clusters. De clusters zijn: NoordNederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, NorthSeaport, Chemelot en cluster 6 (verspreid over het land gevestigde bedrijven in de voedingsindustrie, keramiek, papierindustrie en een aantal kleinere industrieën).

De opgaven

Deze uitwerking omvat drie schaalniveaus: nationaal, regionaal en internationaal. In het programma, de agenda en de plannen worden de waardeketens van de clusters uitgewerkt en doorvertaald naar maatregelen en projecten voor deze clusters. Hierbij gaat het onder meer over infrastructuur voor de clusters, zoals de energie-infrastructuur. Deze wordt in samenwerking met het Programma Energiehoofdstructuur uitgewerkt. Verder worden ook de fysieke en milieuruimte per cluster uitgewerkt. Het programma heeft als ijkmomenten 2025 en 2030-2050.

Het programma richt zich op drie schaalniveaus: nationaal, regionaal en internationaal. In het programma zitten de onderdelen waar het Rijk primair aan zet is dan wel richting wordt gegeven aan regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen. Ook in dit programma worden keuzes gebaseerd op een integrale afweging met andere opgaven en belangen, binnen een internationale context, waarbij goede kwaliteit van de leefomgeving wordt geborgd.

Uitwerking

Het programma is een uitwerking van de NOVI en het Klimaatakkoord. Het programma wordt in nauwe samenwerking met andere relevante programma’s en trajecten ontwikkeld, in het bijzonder de Koplopersaanpak van de Industrie, het Programma Energiehoofdstructuur, en het programma voor Marktontwikkeling van Energie.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 4. Gezonde en veilige fysieke leefomgeving
• 7. Hoofdinfrastructuur voor mobiliteit
• 11. Energievoorziening
• 12. (Buis)leidingen
• 13. Circulaire economie
• 16. Vestigingsklimaat
• 20. Natuur en biodiversiteit

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

Het ministerie van EZK is verantwoordelijk en betrokken zijn de overige departementen, bedrijven, medeoverheden, maatschappelijke partijen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.