Nationaal Milieuprogramma (NMP)

Het in de NOVI aangekondigde Nationaal Milieuprogramma (NMP) is een uitwerking en concretisering van de visie zoals neergelegd in het Nationaal Milieubeleidskader (NMK). Het programma richt zich op het nationale milieubeleid, dus op een schone, veilige en gezonde leefomgeving en duurzaamheid. Dit is mede van belang voor het borgen van voldoende ontwikkelruimte voor de Nederlandse economie.

De opgave

De NOVI geeft aan dat voor verschillende beleidsonderwerpen de keuzes en opgaven nader worden uitgewerkt in visie- en uitvoeringstrajecten. Met het Nationaal Milieubeleidskader (NMK), dat in samenhang met de NOVI is verschenen, is het richtinggevend kader geschetst voor de toekomstige milieubeleidsontwikkeling. In 2021/2022 zal daaraan in het Nationaal Milieuprogramma (NMP) nadere invulling worden gegeven in de vorm van initiatieven en concrete beleidsacties. De hoofdlijn is dat ten opzichte van de afgelopen jaren meer aandacht moet komen voor het voorkómen van milieuverliezen of milieuschade, wil Nederland zich kunnen blijven ontwikkelen.

Uitwerking

Het NMK wordt een interdepartementaal programma onder de Omgevingswet (invoering 2022). Het proces wordt de komende periode nader samen met alle betrokkenen vormgeven. In ieder geval zal ook een internetconsultatie onderdeel zijn van het proces.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 4. Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving;
• 13. Realiseren van een toekomstbestendige, circulaire economie; en
• 15. Waarborgen van een goede waterkwaliteit, drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid zoetwater.

Verantwoordelijk departementen en betrokkenen

Het ministerie van IenW is verantwoordelijk en betrokken zijn de overige departementen, medeoverheden, kennisinstellingen, marktpartijen, maatschappelijke partijen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.