Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal is een afspraak voor en door dertien partners, bestaande uit maatschappelijke organisaties, de ministeries van OCW, BZK en IenW, IPO, VNG en medeoverheden. De Erfgoed Deal is in het voorjaar 2019 gesloten en stelt: ‘vanuit de kracht van het erfgoed dragen we bij aan de realisatie van de transities en opgaven in de leefomgeving’.

De opgaven

Het programma richt zich op het verbinden van erfgoed aan de hedendaagse transitieopgaven: klimaatadaptatie, duurzaamheid en verstedelijking. Erfgoed wordt ingezet om een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving vorm te geven. Ook zijn er projecten mogelijk met betrekking tot participatie en de Omgevingsvisie. Het programma loopt tenminste tot eind 2022. In mei 2020 zijn de eerste zeven projecten uitgekeerd.

Uitwerking

Het programma wordt aangestuurd door een stuurgroep van partners. De opgave is tweeledig. Enerzijds worden goede projecten gestimuleerd door middelen ter beschikking te stellen om te investeren in kwaliteit. De minister van OCW heeft hiervoor € 20 miljoen ter beschikking gesteld vanuit de middelen van het regeerakkoord. De medeoverheden hebben de ambitie uitgesproken om deze inspanning te matchen. Anderzijds worden de uitkomsten van deze projecten door het programmabureau in de etalage gezet middels een uitgebreide leeromgeving. Zo wordt beoogd over een aantal jaren een meer ‘erfgoedinclusieve’ uitvoeringspraktijk te bevorderen. De middelen in het programma komen vanuit de Rijksoverheid, gemeenten en provincies samen.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 4. Gezonde en veilige fysieke leefomgeving
• 5. Woningvoorraad
• 7. Hoofdinfrastructuur voor mobiliteit
• 14. Waterveiligheid en klimaatbestendigheid
• 16. Vestigingsklimaat
• 18. Voedsel- en agroproductie
• 19. Cultureel erfgoed, landschap en natuur
• 20. Natuur en biodiversiteit

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

Het ministerie van OCW is verantwoordelijk en betrokken zijn de overige departementen, medeoverheden, marktpartijen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Instandhouding Monumenten.

Meer weten

Kijk op de website https://www.erfgoeddeal.nl/

Kijk voor de documenten op de website van Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/02/20/erfgoeddeal-samenwerken-aan-een-waardevolle-leefomgeving

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.