Programma Mooi Nederland

Ruimtelijke ordening is meer dan alleen ruimte vinden voor natuur, bebouwing, vervoer en landbouw. We willen dat het resultaat ook mooi is. Dat Nederland een prettig land blijft om in te wonen en niet verrommeld raakt. Dat ons cultureel erfgoed bewaard blijft. Dat doen we met het programma Mooi Nederland.
We halen kennis en inspiratie op. Verbeelding, proberen en doorpakken, staan centraal. We werken in Mooi Nederland aan een gedeeld beeld van de toekomst van ons land en werken nieuwe concepten uit voor de inrichting van gebieden. Zo komen we tot een mooi en toekomstbestendig land dat we met trots doorgeven aan de generaties na ons.
We zorgen voor de balans tussen het slim omgaan met ruimtevragers en de kwaliteit van onze leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit ontstaat alleen als er aan drie waardes voldaan wordt: belevingswaarde (mooi, gericht op leefbaarheid) - gebruikswaarde (functioneel) - toekomstwaarde (duurzaam)

Het programmaplan Mooi Nederland leest u hier.

Het programma kent twee actielijnen. Bij beiden speelt ontwerpkracht een belangrijke rol om tot creatieve oplossingen te komen.

Wenkende toekomstperspectieven

In deze actielijn verbeelden we hoe Nederland er straks uit kan komen te zien. We schetsen toekomstperspectieven van Nederland in 2050 en 2100. Welk toekomstbeeld ontstaat er als we rekening houden met de zeespiegelstijging, de klimaatverandering en onze nationale keuzes op het gebied van woningbouw, natuur, landbouw, wegen? Als we die met ontwerp over elkaar heen leggen? Zijn we dan blij met wat we zien?
Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Om te kijken of we een aantal reële en aantrekkelijke perspectieven met elkaar kunnen schetsen voor de inrichting van ons land. Zodat die input kunnen zijn voor de nationale keuzes.

Concrete vertaling op gebiedsniveau

In deze actielijn worden we concreet en praktisch. We bieden hier negen innovatieve creatieve ruimtelijke oplossingen. Bijvoorbeeld over het mooi in het landschap laten opgaan van grootschalige bedrijfsvestigingen en daarnaast te combineren met andere opgaven.

Hierin trekken we samen op met planologen, architecten, stedenbouwkundigen en andere ontwerpers. Met een mooier Nederland voor ogen. Via ontwerp kunnen we veel meer bereiken en ook concreet worden. Maar daar stopt het niet. We kijken ook naar wat er nodig is om het mogelijk te maken. We kijken of het financieel haalbaar is. Welke middelen ingezet moeten worden en waar regels knellen. En of een (financiële) prikkel vanuit het Rijk nodig is of juist niet.

3x3

De negen inrichtingsoplossingen zijn verdeeld over drie perspectieven: perspectief voor landbouw en natuur; netwerken voor energie en (circulaire) economie en leefbare steden en regio’s. ‘Mooi Nederland’ schetst voor elk perspectief drie nog uit te werken concepten die op gebiedsniveau zijn toe te passen. Bijvoorbeeld hoe je aantrekkelijk binnenstedelijk kunt verdichten en gelijk hittestress en wateroverlast kunt tegengaan. Of wat je allemaal kunt met biobased materialen, bijvoorbeeld voor de woningbouw. Wat zorgt voor een mooie uitstraling en voor minder CO2-uitstoot in vergelijking met betonbouw. Daarnaast biedt de verbouw van natuurlijke materialen nieuwe verdienmodellen voor de boeren en versterkt het ook nog het landschap.

Het programmaplan Mooi Nederland leest u hier.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.