NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Bescherming en behoud van landbouwgrond

Gerard Lanckohr August 19, 2019 285 keer bekeken 1 comments

Alleen door het bouden van landbouwgrond kan het huidige cultuurlandschap behouden worden. Verder kan alleen door het behouden van de landbouwgrond de wereld bevolking gevoed worden. Hiernaast zorgt landbouwgrond voor biodiversiteit, zoet grondwater en de planten voor een varlaging van de CO2 concentratie in de lucht. Alleen door het behouden van landbouwgrond kan er op wereldniveau een kringlooplandbouw ontstaan.

1  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
henk daalder August 23, 2019

Het woord "alleen" gebruiken is geen garantie voor een goede stelling
Denk aan onze veen weide gebieden, ze zakken in, doordat het veen weg rot , en CO2 uitstoot.
Die gebieden kunnen we niet behouden zoals ze nu zijn.
Ze zullen onder water moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van sawa's, kleien of grote gebieden met een dijkje
Of wegen op dijken en meertjes dar tussen in
Dorpen in een eigen poldertje
In die gebieden met natte landbouw, kunnen we veel extra CO2 in de bodem vastleggen, net zoals bij hoogveen, maar dan met een nuttig gewas.
Is al duidelijk welke gewassen zo geteeld kunnen worden?
En hoe en hoeveel daarmee extra CO2 in de bodem kan worden vastgelegd?
En hoe snel de bodem daardoor gaat stijgen?
Kunnen we zo de zeespiegelstijging bijhouden, Wageningen?

Cookie settings