NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

In laaggelegen polders gaan we geen grootschalige woningbouwlocaties ontwikkelen

Moderator Susan - De NOVI March 05, 2019 866 keer bekeken 4 comments

Wat vindt u van deze stelling?

4  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
anoniem March 14, 2019

Op deze laag gelegen plaatsen met hoge (grond)waterstanden kan met drijvende bouwwerken uitstekend in de bouwopgave worden voorzien. Deze bouwwerken passen zich direct aan de wijzigende waterpeilen aan en zijn ook mogelijk in combinatie met een waterberging op grotere schaal. Er is in Nederland geruime ervaring in het bouwen van drijvende bouwwerken (woonboten). Een visie hierop en de geografische aanduiding van gebieden of locaties die hiervoor geschikt zijn ontbreekt tot op heden. Wel zijn er op kleine schaal initiatieven zoals Stadshavens in Rotterdam en de Blauwe wereld in Groningen. Zie b.v. https://www.arkenbouw.nl/projectbouw/overzicht/

Moderator Susan - De NOVI March 19, 2019

De NOVI ondersteunt de verdere (kennis-)ontwikkeling van klimaatadaptieve bouwwerken. Zeker op plaatsen waar de behoefte aan nieuwe woningen groot is, is dit uiterst welkom, zoals inderdaad de Stadshavens in Rotterdam of nabij Zwolle. Deze ontwikkeling is goed voor het woningaanbod in deze gebieden en voor kennisontwikkeling als exportproduct. Met de verandering van het klimaat zal er immers wereldwijd in toenemende mate vraag ontstaan naar dit soort producten. Nederland heeft een goede naam opgebouwd in het beheersen van wateropgaven. Verdere ontwikkeling van deze kennis is alleen maar toe te juichen. Kijkend naar heel Nederland, lijkt grootschalige woningbouwontwikkeling in laaggelegen polders op dit moment minder geschikt. Dit heeft te maken met de grootschalige ontwikkelkosten en -risico’s die hier nu nog mee verbonden zijn. Het gaat hierbij niet alleen om drijvende bouwwerken, er zal een grote variëteit aan infrastructuur en voorzieningen gebouwd moeten worden, waarvan de kosten en risico’s vele malen hoger zijn dan op hoger gelegen gebieden. Wanneer er goede alternatieve locaties zijn, zullen die in dit opzicht de voorkeur verdienen. Dit kan per gebied verschillen.

Moderator Susan - De NOVI May 15, 2019

69,4% van de stemmers is het met deze stelling eens, en 30,6% oneens.

Rudolf Jan September 20, 2019

Eens. Ik denk dat we de klimaatdoelen niet gaan halen. Dat betekent een stijging van de zeespiegel en allerlei lastig voorspelbare effecten op de waterhuishouding. Ik zou nog een stap verder willen gaan: ontmoedig verdere ontwikkeling van het westen van Nederland en bevorder hte verplaatsen van activiteit naar de hoger gelegen delen van het land. De voordelen zijn evident:
1. Het westen van het land is overvol met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid.
2. Buiten de Randstad is er sprake van leegloop en daardoor sterke vergrijzing.
3. Deze gebieden lopen minder risico als het met de zeespiegelstijging uit de hand loopt.

Cookie settings